آمریکا ایران ایر را تحریم کرد + لیست کامل

دوشنبه ، ۱۴ آبان ۱۳۹۷-۱۷:۵۰
Cinque Terre

در جریان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعدادی از شرکت‌ها و موسسات، افراد و گروه‌های جدیدی نیز مورد تحریم قرار گرفتند که در آن نام ایران ایر به چشم می‌خورد.

در این لیست که به ادعای دولت آمریکا علیه دولت ایران است اما در واقع تاثیر مستقیم آن بر مردم بوده و نیازهای اصلی آنها را هدف قرار داده است. در این لیست  ۵۰ بانک و زیرمجموعه‌های آنها مورد تحریم قرار گرفتند که می‌توان در این زمینه به بانک ملی، تجارت، آینده، کارگشا، دی، پست بانک، قوامین، سپه و ... اشاره کرد.

همچنین در این تحریم‌ها خطوط کشتیرانی ایران نیز به چشم می‌خورد که در این زمینه می‌توان به شرکت نفتکش ملی ایران اشاره کرد. همچنین در این لیست ایران ایر نیز به چشم می‌خورد.

لیست کامل این تحریم‌ها را به انگلیسی در اینجا ببینید


 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspxانتهای پیام


افق متال فاین الکتریک کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

در حال بارگذاری