نمودار طلبکاران عمده دولت

جمعه ، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸-۱۰:۲۴
#

بررسی گزارش تهیه شده توسط مرکز مدیریت بدهی و داراییهای مالی عمومی دولت نشان میدهد، نظام بانکی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، دارندگان اوراق بهادار و اشخاص خصوصی و تعاونی مهمترین طلبکاران از دولت هستند.

بر این اساس، سهم بدهی دولت به نظام بانکی از کل بدهی حدود 41 درصد و رقم براورد شده آن در انتهای سال 96 حدود 131 هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی) به عنوان دیگر طلبکاران دولت، سهم 24 درصدی از کل بدهی دولت را به خود اختصاص داده اند که رقم آن نزدیک به 74 هزار میلیارد تومان است.

به عقیده کارشناسان این پدیده یعنی سهم بالای طلب صندوقها و نظام بانکی از دولت، به دلیل تخصیص حجم بالایی از یارانه بدون وجود منابع پایدار برای تامین آن است.

منبع: تسنیم


افق متال
کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#