آمار پروانه بهره‌برداری صنعتی امسال/رشد ۱۶.۵ درصدی تعداد و افت ۵۴.۵ درصدی سرمایه

شنبه ، ۱۶ شهریور ۱۳۹۸-۱۹:۳۰
#

 طی 4 ماهه اول امسال 1910 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شد که نسبت به 4 ماه ابتدای سال گذشته از نظر تعداد، رشد 1.65 درصدی و از نظر سرمایه‌ کاهش 54.5 درصدی را تجربه کرده است.

تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده طی این مدت از نظر میزان اشتغال نیز رشد 3.3 درصدی را داشته است، به طوری که برای 31 هزار ‌‌‌‌‌و 29 نفر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قابلیت اشتغال‌زایی دارند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارقام مربوط به پروانه بهره‌برداری صنعتی صادرشده در 4 ماهه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده آن است که از این تعداد 1029 فقره ایجادی و 881 فقره مجوز توسعه‌ای بوده است.

بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری صادره در استان‌های کشور مربوط به استان اصفهان و آذربایجان شرقی با 180 و 171 فقره مجوز و کمترین میزان نیز به استان بوشهر با 9 فقره مجوز اختصاص دارد.

همچنین بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده به استان تهران با سهم 24 درصدی از کل کشور اختصاص دارد. متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر واحد صنعتی نیز در این دوره 65.7 میلیارد ریال بوده است.

بررسی آمار مربوط به پروانه بهره‌برداری صادر شده طی 4 ماهه امسال نشان می‌دهد بیشترین اشتغال ایجاد شده مربوط به مناطق آزاد و ویژه و استان آذربایجان شرقی به ترتیب با 3639 و 2800 نفر است.

فارس


افق متال
کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#