نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد شد/نرخ بیکاری روستاها ۷.۹ درصد

دوشنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۸-۰۷:۵۶
#

 علی اکبر محزون گفت: نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۱۰.۵ درصد رسید که در مقایسه با تابستان سال قبل که نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد بود به میزان ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر جمعیت ، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران افزود: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور به ۴۴.۹ درصد است که نسبت به فصل مشابه سال قبل که ۴۴.۷ درصد بود به میزان ۰.۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، طبق گزارشات مرکز آمار ایران، جمعیت بیکار کشور در تابستان سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۳۲۷ هزار نفر و نرخ بیکاری نیز ۱۲.۲ درصد بود.


همچنین مروری بر شاخص های عمده نیروی کار در مناطق روستایی نشان می دهد، درسال 97 نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی کشور رقم 42.6درصد می باشد.


بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به استان های اردبیل( 54.3 درصد) ،کرمانشاه (51.8 درصد) و خراسان شمالی (49.2 درصد) اختصاص دارد. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان های سیستان و بلوچستان (32.5 درصد)،هرمزگان(34.1 درصد) والبرز (35.1 درصد) تعلق دارد.


 نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور7.9 درصد می باشد. بیشترین نرخ بیکاری به استان های چهارمحال و بختیاری (18.2 درصد)،سیستان و بلوچستان(15.4 درصد) و کردستان و یزد(11.2درصد) اختصاص دارد،کمترین نرخ بیکاری نیز به استان های سمنان(3.5 درصد)،زنجان(4.5 درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی(4.8 درصد) تعلق دارد.

 نرخ اشتغال در مناطق روستایی کشور رقم92.1 درصد را نشان می دهد و توزیع استانی این نرخ نشان می دهد که استان های سمنان (96.5 درصد) زنجان (95.5 درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی (95.2 درصد)بیشترین نرخ اشتغال را داشته و استان های چهار محال و بختیاری (81.8 درصد)سیستان و بلوچستان (84.6درصد) کردستان و یزد(88.8 درصد) کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص می دهند.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور رقم 49.1 درصد را نشان می دهد که در مقایسه استانی،بیشترین سهم مربوط به استان های کرمانشاه (72.3 درصد)،اردبیل (69.8 درصد) و زنجان (68 درصد) بوده و استان های تهران (12.2 درصد)، البرز(23.1 درصد) و بوشهر(24.1 درصد) کمترین سهم را دارا می باشند.

مهر، تسنیم


افق متال
کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#