رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار ۱۳۹۹

یکشنبه ، ۸ تیر ۱۳۹۹-۱۰:۳۵
#

به گزارش لایودیتا به نقل از مهر، براساس آمار بانک مرکزی ۷۰۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱,۲۵۱ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶۴ درصد و ۱۴۱.۱ درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۱۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۷۰۴ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مذکور ۴۷.۶ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۰.۲ درصد)، اصفهان (۸.۸ درصد) و خراسان رضوی (۸.۶ درصد) وصول شده که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۷.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۳ درصد)، خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۳ درصد) وصول شده است.

حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ۷ میلیون فقره عادی و بالغ بر ۷۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۰.۸ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۹.۲ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲,۴۴۲ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ۱,۱۹۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۱,۲۵۱ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۴۸.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۱.۲ درصد رمزدار بوده است.


بورس فلزات خاوران
کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#