اصلاح دستورالعمل تاسیس و اساسنامه شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری+سند

پنجشنبه ، ۲۰ مرداد ۱۴۰۱-۱۱:۵۱
#

بخش‌هایی از دستورالعمل تاسیس و فعالیت و اساسنامه شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری اصلاح شد.

طبق ابلاغ رضا نوحی، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، از این پس امکان ارائه خدمات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه به اساسنامه نمونه شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری اضافه شد.

همچنین الزام حداقل سرمایه ۸۰ میلیارد ریال برای تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری برداشته شد.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت مشاور سرمایه گذاری، باید حداقل تکافوی پوشش هزینه‌های شرکت برای سه سال اول پس از تأسیس شرکت را داشته باشد.

بعلاوه، الزام تأدیه حداقل ۲۰ میلیارد ریال برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری برداشته شد.

در صورتی که شرکت مشاور سرمایه گذاری در نظر دارد، علاوه بر فعالیت اصلی خود، مجوز فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش را دریافت نماید، نیاز به تأدیه سرمایه اضافی برای اخذ مجوزهای مذکور ندارد.


کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#