عوارض واردات از مناطق آزاد صفر تا ۴۵ درصد اعلام شد

یکشنبه ، ۱۹ شهریور ۱۴۰۲-۱۱:۵۷
#

هیئت وزیران عوارض واردات از مناطق آزاد تجاری-صنعتی را مصوب کرد، بر این اساس عوارض واردات ماشین‌آلات تا 10 درصد و هواپیما یک تا 45 درصد هزینه ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل خواهد بود.

هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد عوارض وارات کالا به هر یک از مناطق آزاد را اعلام کرد. بر این اساس عوارض مواد اولیه و ماشین‌آلات صفر تا 10 درصد، کالاهای واسطه ای و مواد کمکی یک تا چهل درصد، کالاهای مصرفی و با دوام یک تا 45 درصد و کالاها و لوازم مستعمل 5 تا 45 درصد مجموع هزینه های ارزش کالا بیمه و حمل و نقل تعیین شد.

در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه 1402/6/5 به پیشنهاد شماره 14022/10/2503 مورخ 1402/4/10 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

بند 8 دستورالعمل و روش اجرایی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، موضوع تصویب نامه 119/‏‬ ت 65، 648 ک مورخ 1373/12/1 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (1) به ماده مذکور الحاق و شماره تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

«8- عوارض واردات کالا

عوارض واردات کالا به هر یک از مناطق آزاد به شرح زیر است:

8-1- مواد اولیه و ماشین آلات صفر تا 10 درصد ارزش مجموع کالا بیمه و حمل‌ونقل.

8-2- کالا‌های واسطه‌ای و مواد کمکی یک تا 40 درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل.

8-3- کالا‌های مصرفی و بادوام یک تا 45 درصد مجموعه هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل و نقل.

8-4- کالا‌ها و لوازم مستعمل 5 تا 45 درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل.

تبصره - عوارض واردات لوازم و دستگاه‌های حفاری، مستعمل، هواپیما، بالگرد (هلی‌کوپتر) و هواپیمای مستعمل یک تا 45 درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا بیمه و حمل‌ونقل تعیین می‌شود.

8-5-- سایر کالا‌ها و کالا‌های تزئینی 2 تا 50 درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل.

8-6- کالا‌های تجاری وارده به منطقه (موضوع تصویب نامه شماره 186994 / ت 47257 ه مورخ 1390/9/26) طبق اعداد مندرج در جدول زیر:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ,

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ,

تبصره: 1- در صورت تغییر در طبقات سود بازرگانی سرزمین اصلی، هیئت مدیره سازمان منطقه مجاز است عوارض ورود به منطقه را به همان تغییر دهد.

انتهای پیام/


کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#