دولت برنامه منظمی برای خرید برنج موجود در انبارها ندارد

پنجشنبه ، ۲۳ شهریور ۱۴۰۲-۲۱:۱۷
#

خانه ملت نوشت :نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی، گفت: برنج برداشت شده سال جاری نیز به برنج های موجود در انبارها اضافه شده اما دولت برای خرید این محصولات برنامه منظمی تا کنون ارائه نکرده است.

منصورعلی زارعی کیاپی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت خرید برنج باقی مانده روی دست کشاورزان از سال گذشته، گفت: متاسفانه کشاورزان برنجکار در سال جاری در فروش محصولات باقی مانده از سال گذشته خود با خسارت مواجه شدند و هزینه تولید و سود متعارف آنها بازگردانده نشد.

نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنج پرمحصول با قیمت پایین‌تر از هزینه تولید از کشاورزان خریداری شد، ادامه داد: برنج مرغوب و درجه یک با قیمت 60 تا 65 هزار تومان خریداری شد که برای کشاورزان راضی کننده نبود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنج برداشت شده سال جاری نیز به برنج های موجود در انبارها اضافه شده اما دولت برای خرید این محصولات برنامه منظمی تا کنون ارائه نکرده است، عنوان کرد: با اشباع موجود در بازار برای تولید پایدار باید دولت سیاست گذاری جدیدی اتخاذ کند تا کشاورزان بیش از این متضرر نشوند.


کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#