بازار جهانی شکر در انتظار عرضه هند و ویتنام

شنبه ، ۴ فروردین ۱۴۰۳-۱۳:۳۷
#

کارگزار شرکت آمریکایی استون‌اکس پیش‌بینی کرد: بازار جهانی شکر در فصل اکتبر تا سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به دلیل بهبود تولید در هند و تایلند، مازاد عرضه بیشتری از حد انتظار داشته باشد.

بر اساس این پیش‌بینی، تولید جهانی شکر ۳.۹ میلیون تن از کل تقاضا فراتر رود که در مقایسه با ۳.۴ میلیون تنی که در فوریه مشاهده شد، بیشتر بود.

استون‌اکس پیش‌بینی خود را برای تولید هند با ۱.۷ میلیون تن به ۳۲.۸ میلیون تن افزایش داد و ۵۰۰ هزار تن به برآورد خود برای تایلند به ۹.۱ میلیون تن اضافه کرد. هر دو کشور در مرحله نهایی بازده بالاتری دارند.

به گزارش رویترز، میزان تولید شکر مرکز جنوب برزیل به ۴۲.۳ میلیون تن می‌رسد که کمتر از ۴۳.۱ میلیون تن پیش‌بینی شده در ژانویه است. سایر تحلیلگران انتظار دارند تولید کمتر در برزیل در حدود ۴۰ میلیون تن باشد.


کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#