جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی سال ۱۴۰۲

چهارشنبه ، ۸ فروردین ۱۴۰۳-۰۱:۳۹
#

گمرک ایران جزئیات واردات 20 قلم کالاهای اساسی در 12 ماهه سال 1402 را اعلام کرده است.

در سال 1402 به‌میزان 24 میلیون و 619 هزار تن کالای اساسی به‌ارزش 16 میلیارد و 71 میلیون دلار وارد کشور شده است.

این میزان کالای اساسی وارداتی در سال 1402 در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به‌لحاظ وزنی 1.35 درصد و از حیث ارزش 9.72 درصد کاهش داشته است.

در این مدت ذرت با 3 میلیارد و 813 میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام با 2 میلیارد و 377 میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با 2 میلیارد و 239 میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و 306 میلیون دلار و کنجاله سویا با یک میلیارد و 62 میلیون دلار 5 قلم اول کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند.

بین 5 قلم اول کالای اساسی ذرت و کنجاله سویا به‌لحاظ ارزش به‌ترتیب 15.88 درصد و 24.22 درصد افزایش و روغن‌های خوراکی 6.20 درصد، انواع دانه‌های روغنی 67صدم درصد و برنج 44.67 درصد کاهش داشته است.

در سال 1402، یک میلیارد دلار گندم، 747 میلیون دلار جو، 574 میلیون دلار لاستیک سنگین، 477 میلیون دلار شکر خام، 460 میلیون دلار کود شیمیایی، 406 میلیون دلار گوشت قرمز سرد سنگین، 300 میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر، 293 میلیون دلار خمیر کاغذ، 288 میلیون دلار گوشت قرمز سبک گرم، 229 میلیون دلار چای خشک، 217 میلیون دلار حبوبات، 122 میلیون دلار سموم تکنیکال شیمیایی، 88 میلیون دلار گوشت مرغ، 50 میلیون دلار انواع بذر و 20 میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده است.

این گزارش در خصوص بیشترین افزایش در ارزش واردات کالای اساسی در سال 1402 می‌افزاید: گوشت قرمز گرم و سرد، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به‌ترتیب 5 قلم کالای اساسی بودند که بین اقلام اساسی از بیشترین افزایش به‌لحاظ ارزش برخوردار بودند.

 چای خشک، گندم، برنج، شکر خام و حبوبات در سال 1402 بین 20 قلم کالای اساسی بیشترین کاهش را به‌لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.


کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#